Asociación a Favor de la Jornada Continua en Euskadi JARDUN JARRAIAREN ALDEKO EUSKADIKO ELKARTEA

La Jornada Continua es una reorganización del horario que nuestras hijas e hijos pasan en la escuela.

Esta reorganización se basa en agrupar las 5 horas lectivas durante la mañana (9:00-14:00) y situar
el horario de comedor después de las mismas, acogiendo así a todo tipo de familias, bien las
que quieren o pueden llevarse a sus peques a comer a casa, bien las que quieren hacer uso del
comedor escolar, teniendo además diferentes opciones a la hora de recogerlos.

Esta Jornada garantiza el mismo número de horas de permanencia en el centro (lectivas y comedor).

En Euskadi llevamos con el mismo tipo de jornada escolar desde 1.945. A la vez Euskadi es una de las
comunidades con peores resultados en el informe PISA y también Euskadi es unas de las comunidades con
mayor desigualdad.

 

Jaurdunaldi jarraia gure seme-alabek eskolan igarotzen duten ordutegiaren berantolaketa bat da.

Berantolaketa hori eskolako 5 orduak goizean elkartzean datza, goizeko 9etatik arratsaldeko 14ak
arte, eta ondorioz jateko orduak 14etatik aurrera. Modu honetan familia mota guztiak zainduago
sentituko lirateke: etxean bazkaltzeko aukera izango lukete batzuk eta jangelako zerbitzuez
gozatuko beste batzuk. Azkenengo hauei etxera joateko ordutegi diferenteak eskeiniko litzaieke,
familia bakoitzari hobeto egokitzen zaien ordutegia, alegia.

Jardunaldi honek legeak ezarritako ordu gutztiak bermatzen ditu: eskola orduak eta jantokiko orduak.

1945 urtetik jaurdunaldi zatitua dugu Euskal Autonomi Erkidegoan. Aldi berean, gure Euskadik Estatu mailan
PISA txostenean emaitza okerrenak ditu eta berdintasun eza haundienak ere.

LA JORNADA CONTINUA ES BUENA PARA:

Para que disfruten de su infancia.
Para que tengan más tiempo para jugar y disfrutar con amig@s y familia.
Para que disfruten de las horas de luz solar.
Para que puedan realizar las actividades que les gusten sin prisas.
Para que tengan momentos de descanso durante las tardes.
Para que tengan la oportunidad de comer en casa y compartir ese momento en familia.
Para que puedan estudiar y hacer deberes centrados y con calma.
Para mejorar el rendimiento académico al centrar las horas
lectivas en horario de mayor atención.
Para facilitar la conciliación familiar.

JAURDUNALDI JARRAIA ONURAGARRIA ETA EGOKIA DA IKASLEEI AUKERA ANITZAK ESKEINTZEN DIELAKO:

Haurtzaroaz gozatzeko.
Jolasteko.
Familia eta lagunekin denbora gehieago igarotzeko.
Eguzkiaren argiaz disfrutatzeko.
Arratsaldeetan deskantsatzeko edota haien gustoko ekintzan egiteko.
Hezkuntza premia bereziak duten ikasleak hobeto zainduta egongo lirateke: alde batetik,
arratsaldean haien medikuak, terapiak eta hain beharrezkoak dituzten zerbitzuetara joateko denbora izango luteke, eta beste aldetik, etxean bazkaldu ostean (ezinezkoa egiten zaie jantokiko zerbitzuak erabiltzea)
eskolara berriro etortzeko ahalegina ekidituko lukete.
Etxean bazkaltzeko eta familiarekin otordu hori partekatzeko.
Ikasteko eta etxerako lanak lasaitasunez eta patxadaz egiteko.
Ikaslearen aditasun handiagoa goizealdean izanda, errendimendu akademikoa
hobezteko.
Kontziliazio familiarra errazteko.

Propuesta-Proposamena:

Horario lectivo 9:00-14:00
Comedor 14:00-16:00

Eskola-orduak: 9:00etatik 14:00ak arte Jantoki-orduak: 14:00etatik 16:00ak arte

La salida tiene múltiples opciones, dependiendo del centro:
• SIN COMEDOR: 13:00/13:15/13:30/14:00
• CON COMEDOR: 14:00/15:00/16:00
• CON COMEDOR Y SIESTA: 16:00

Eskolako irteeta hezkuntza zentro bakoitzaren arabera:
• Jantokia ez dutenak erabiltzen: 13:00/13:15/13:30/14:00
• Jantokiko zerbitzuak erabiltzen dutenak: 14:00/15:00/16:00
• Jantokiko zerbitzuak eta siesta egiten dutenak: 16:00¡¡NO CAMBIAN!!

Ordutegi berrantolaketaren ondorioz hurrengo hauek EZ LIRATEKE aldatuko!!

• El horario externo no varía para las familias que no lo deseen, pero que sí pueden
solidarizarse con las que desean evitar el servicio de comedor y/o las horas
lectivas de la tarde.
• El servicio de comedor y las becas está garantizados.
• El centro permanece abierto en el mismo horario.

• Bazkaria eta siesta eskolan egin nahi duten familientzat betiko ordutegia mantenduko litzateke,
baina familia hauek bai ahal dutela jantokiko zerbitzua eta arratsaldeko ikas-orduak ekiditu
nahi duten familiei aukera hori eman eta haiekiko elkartasuna adierazi.
• Jantoki zerbitzuak eta bekak bermatuta daude.
• Eskolak ordutegi berberan irekitak jarraitzen dute.

 

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.                              Contacto:   jj.euskadi@gmail.com